فال حافظ

فال حافظ

مرا چشميست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستي
هلالي شد تنم زين غم که با طغراي ابرويش
رقيبان غافل و ما را از آن چشم و جبين هر دم
روان گوشه گيران را جبينش طرفه گلزاريست
دگر حور و پري را کس نگويد با چنين حسني
تو کافردل نمي بندي نقاب زلف و مي ترسم
اگر چه مرغ زيرک بود حافظ در هواداري
جهان بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابرو
نگارين گلشنش روي است و مشکين سايبان ابرو
که باشد مه که بنمايد ز طاق آسمان ابرو
هزاران گونه پيغام است و حاجب در ميان ابرو
که بر طرف سمن زارش همي گردد چمان ابرو
که اين را اين چنين چشم است و آن را آن چنان ابرو
که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
به تير غمزه صيدش کرد چشم آن کمان ابرو

تعبیر فال : با تمام وجود عاشق شده ای و از غم دوری در رنج و عذاب به سر می بری. نا امید و مأیوس نباش. صبر و حوصله داشته باش تا به مقصود خود برسی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای riah.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:riah.ir